Treće sinkrono online stručno-metodičko predavanje u 2022. godini

Stručna sekcija nastavlja s organiziranjem sinkronih online stručno-metodičkih predavanja za svoje članove i sve zainteresirane nastavnike. Sljedeće predavanje održat će se u petak, 2. prosinca 2022., u 17:00 sati putem plaftorme Zoom.

 

Predavanje pod nazivom

“O kamatnjacima – matematički”

 

održat će Ivo Baras i Renata Kožul Blaževski, viši predavači sa Sveučilišnoga odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu.

 

Više o predavanju možete naći na ovoj poveznici.

Broj 41

Poštovani čitatelji-

 

U postupku je izdavanje 41 broja časopisa. U ovom broju vam donosimo članke

 

  1. Izracunavanje i primjena normalne slučajne varijable u kemiji autora Branke Gotovac, Sanje Tipurić-Spužević, Danijele Marić i Leonarda Pavlovića 
  2. Nekooperativne igre za dva igrača s nenul-sumom autora Ane Jurasić i Mije Radoša 
  3. Goedelovi teoremi nepotpunosti - 90 godina poslije. Mladen Vuković i Petar Gregorek

 

Želim vam ugodno čitanje.

 

L. Grubišić

Rad HAZU, Matematičke znanosti, broj 26

Novi broj časopisa Rad HAZU, Matematičke znanosti
(Svezak 26, Knjiga 551) će uskoro biti u tisku.
 
Online verzija je već dostupna na web stranici
te na portalu Hrčak
 
Andrej Dujella
glavni urednik časopisa

Broj 40

Poštovani čitatelji!

 

Izašao je 40 broj časopisa math.e. u ovom broju vam donosimo članak o Geometriji na grupama autorica Vere Tonić i Rebeke Gašparić. U članku Fibonacci, Tribonacci, … i četiri konstante M. Buzov; P.M. Gojun i N. Jakovčević Stor istražuje se nepresušna tema iz teorije brojeva i geometrije o vezi prirodnih pojava i nizova cijelih brojeva. Konačno, u radu Predviđanje tipa osobnosti Antonela Bogdanić, Ivan Krcivoj prikazuju jedan sustav za davanje preporuka temeljen na tehnikama strojnog učenja. Ovaj broj tako zaokružuje niz tema o primjeni matematike u rješavanju svakodnevnih problema ili opisivanju prirodnih pojava.

 

U ime uredništva vam želim ugodno čitanje.

Hrvatski matematičari na listi 2% najcitiranijih znanstvenika

Poštovani čitateli!

 

Skrenuli bismo vam pažnju da su izasle nove liste 2% najcitiranijih svjetskih znanstvenika (u cijeloj karijeri te posebno za 2020.) Listu je sastavio Elsevier BV uz suradnju Stanford University. Na listi se nalaze sljedeći matematičari s hrvatskom adresom Andrej Dujella, Damir Vukičević i Josip Pečarić, te za 2020. godinu i Dražen Adamović i Tomislav Došlić. Od hrvatske matematičke dijaspore, na obje liste su Ivan Gutman, Igor Mezić, Predrag Cvitanović, Mladen Bestvina te pokojni Branko Grünbaum i Andro Mikelić.

 

Našim kolegama čestitamo od srca na ovom uspjehu.

 

 

Broj 39

Poštovani,

 

u tijeku je izdavanje 39 broja časopisa math.e. U ovom broju donosimo članke

 

  1. AlphaZero: strojno učenje podrškom bez domenskog znanja autora Zvonimira Bujanovića i Jelene Lončar
  2. Implementacija PageRank algoritma metodom potencija u GNU Octaveu autora Marko Hajbe, Luke Majcenića i Nikole Stjepanovića

 

Želimo vam, u ime uredništva, ugodno čitanje.

 

L. Grubišić

Rad HAZU, Matematičke znanosti, broj 25

Novi broj časopisa Rad HAZU, Matematičke znanosti
(Svezak 25, Knjiga 546) će uskoro biti u tisku.
 
Online verzija je već dostupna na web stranici
te na portalu Hrčak
 
Ovaj broj sadrži izabrane recenzirane članke prezentirane na 
 
Od lipnja 2021., časopis Rad HAZU, Matematicke znanosti je uključen u Journal Citation Reports; 
Journal Citation Indicator Rada HAZU za 2020. godinu je 0.53 
(314. od 470 časopisa iz matematike).
 
Andrej Dujella
glavni urednik časopisa

Broj 38

Poštovani,

 

u broju 38 časopisa Math.e vam donosimo članke Kvazislučajni brojevi i numerička integracija autora V. Kovača i L. Turčića u kojem autori daju osnove teorije numeričke integracije u visoko dimenzionalnim prostorima. Algoritmi koji se temelje na kvazislučajnim brojevima dobro se skaliraju s porastom dimenzije problema i osnova su za razvoj algoritama za strojno učenje i analizu propagiranja nesigurnosti.

U radu Kako zvuče trigonometrijske funkcije? autora Magdalene Plemenčić i Ivane Slamić daje se prikaz odnosa harmonijske analize i teorije muzike. Konačno u radu Mjera s predznakom: može li rezultat mjerenja biti negativan broj? autora Tamare Marković i Dragane Jankov Maširević daje se osnovni prikaz teorije mjere s predznakom. Članak sadrži više konkretnih primjera koji dobro ilustriraju novouvedene koncepte.

 

Želim vam, u ime uredništva, ugodno čitanje i sve najbolje u 2021.

 

L. Grubišić

Broj 37

Poštovani,

u broju 37. časopisa math.e vam donosimo pregled rezultata iz linearne algebre, teorije brojeva i analize.  U članku Razne karakterizacije 2x2 matrca traga nula. M. Perković i R. Rajić istražuju geometriju skupa kompleksnih 2x2 matrica traga nula korištenjem Hamilton–Cayleyje-vog teorema. U radu Birch i Swinnerton-Dyerova slutnja, Damira Mikoća daje se prikaz ovog problema koji je jedan od Millennium Prize problema. Autor također izlaže osnove teorije eliptičkih krivulja koje su potrebne za razumijevanje konteksta ovog matematičkog izazova. U članku Gelfand-Mazurov teorem i osnovni teorem algebre, Ilja Gogić, Mateo Tomašević daju prikaz osnovne teorije normiranih algebri te pokazuju primjene u rješavanju jednog klasičnog problema.

Želim vam ugodno čitanje.

Luka Grubišić

Rad HAZU, Matematičke znanosti, broj 24

Novi broj časopisa Rad HAZU, Matematičke znanosti (Svezak 24, Knjiga 542) će uskoro biti u tisku.

Online verzija je već dostupna na web stranici

https://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/radhazumz/vol24.html

te na portalu Hrčak

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=19367

 

Andrej Dujella

glavni urednik časopisa