Broj 31

Dragi čitatelji,

 

objavljen je 31. broj časopisa math.e. U ovom broju donosimo članke Neke primjene svojstva konveksnosti i konkavnosti u ekonomiji, authora Dorian Čudine i Ivana Slamića sa Sveučilište u Rijeci, Primjena Bayesove formule i algoritamskog pristupa Bayesovoj formuli na situacijama iz svakodnevnog života, Dragane Jankov Maširević  i  Matea Klarića sa Odjela za Matematiku, Sveučilište u Osijeku te Eulerova funkcija, autora Mirele Jukić Bokun i Andree Behin, također sa Sveučilište u Osijeku.

Glavna zajednička tema prva dva članka je matematička potpora odlučivanju u svakodnevnom životu. Algoritamski pristup matematičkim konceptima čini operativnom vezu između matematike i svakodnevnog života. Bayesovki pristup odlučivanju uz prisustvo nesigurnosti omogućava da se naše ekspertno znanje o domeni primjene na sustavni način iskoristi u traženju optimalnih parametara modela. S druge strane, a priorni izbor parametara modela može se smatrati i subjektivan. Bayesovski pristup omogućava da se izbor parametara modela interpretira kao minimizacija funkcije gubitka. To nas vodi do drugog članka u kojem pojam konveksnosti koristimo za traženje optimuma funkcije korisnosti ili funkcije proizvodnje po budžetskom skupu. Budžetski skup je skup čiji elementi su sve kombinacije količine dobara koje potrošač ili proizvođač (po ekonomskoj teoriji) imaju na raspolaganju.  U zadnjem članku prikazujemo metode za računanje Eulerove funkcije iz teorije brojeva. Na kraju će biti navedeni neki od otvorenih problema vezanih uz Eulerovu funkciju.

 

Želimo vam ugodno čitanje.

 

L. Grubišić

Share this