Upute za čitatelje

Članci u math.e koriste Javascript tehnologiju za prikazivanje matematičke notacije. Matematička notacija će biti prikazana u pregledniku bez da se instalira bilo kakav dodatak. Ukoliko se klikne desnim mišem na neku matematičku formulu, dobit će se izbornik pomoću kojeg se može vidjeti LaTeX kôd formule, te podesiti neka svojstva prikaza matematičkih formula. Više o samoj tehnologiji prikaza možete pročitati ovdje.

Za pristupanje stranicama na e.math.hr preporučuju se sljedeći web preglednici koji su u mogućnosti prikazati sve stranice uz cjelovitu funkcionalnost: Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Konqueror i Opera.