Hrvatski matematički elektronski časopis math.e
Broj 1, veljača 2004. ISSN 1334-6083
 
O Rubrike   O Sadržaj
* Uvodna riječ
* Uredništvo
* Matematika u literaturi
* Natjecanja
* Nagradni zadaci
* Iz povijesti matematike
* Upute za autore
* Forum
* Linkovi

*  Tvrtko Bedeković, Borko Jandras, Darko Žubrinić: Matrične transformacije ravnine
Pomoću programa za vizualizaciju matričnih transformacija ravnine objašnjavaju se pojmovi ranga, determinate, te vlastitih (svojstvenih) vrijednosti matrice. Možemo vidjeti koje transformacije ravnine odgovaraju najpoznatijim specijalnim tipovima matrica.
*  Andrej Dujella: Vigenèreova šifra
Metode koje se najčešće koriste kod šifriranja su zamjena (supstitucija) i premještanje (transpozicija), te njihova kombinacija. Vidjet ćemo kako se neke od najpoznatijih klasičnih supstitucijskih šifara mogu "razbiti" korištenjem nekih statističkih svojstava jezika na kojem je pisana poruka.
*  Ivan Štedul: Algebarska metoda rješavanja konstruktivnih zadaća
Riješiti konstruktivni zadatak znači konstruirati figuru koja se traži, upotrebljavajući pritom samo šestar i ravnalo s jednim bridom. Bit algebarske metode rješavanja konstruktivnih zadaća je u tome da se nepoznate veličine, dakle one koje treba konstruirati, prikažu kao algebarski izrazi pomoću danih veličina.
*  Emina Tihomirović: Likovi matematičara na poštanskim markama
Likovi znamenitih matematičara, kao što su Pitagora, Arhimed, Descartes, Newton, Pascal, Leibniz, Euler i Gauss, pojavljivali su se na poštanskim markama diljem svijeta. Na ovoj stranici dane su kratke biografije, te prikazan prikazan izbor najljepših maraka posvećenih ovim matematičarima.
O O