Hrvatski matematički elektronski časopis math.e
Broj 8, lipanj 2006. ISSN 1334-6083
 
O Rubrike   O Sadržaj
* Uvodna riječ
* Uredništvo
* Matematika u literaturi
* Natjecanja
* Nagradni zadaci
* Iz povijesti matematike
* Upute za autore
* Forum
* Linkovi

*  Martina Balagović: Wangove pločice
Wangove pločice su kvadrati kojima su rubovi obilježeni bojom. Možemo ih slagati jednu do druge, ali samo ako su im oznake na rubovima koji se dotiču odgovarajuće. Kineski matematičar Hao Wang takve je pločice promatrao u kontekstu pitanja odlučivosti problema popločavanja. Pokazalo se da ne postoji algoritam koji za dani skup pločica određuje može li se njima popločati ravnina. Kao posljedica, konstruiran je prvi aperiodičan skup pločica. Danas se Wangove pločice koriste za generiranje velike površine neke teksture korištenjem malog broja početnih uzoraka, a da promatraču ne bude očito ponavljanje. Osim toga, sposobnost Wangovih pločica da oponašaju Turingove strojeve (modele računala) pokušava se iskoristiti za izgradnju pravih bioloških računala. U njima bi, kao u priči Wangovi sagovi, složene molekule DNK implementirale Wangove pločice i provodile račune.
*  Slaven Kožić: Boss puzzle
Amerikanac Sam Loyd (1841.-1911.) bio je jedan od najpoznatijih sastavljača zagonetki i šahovskih problema svoga vremena. Jedan od njegovih najpoznatijih problema nesumnjivo je takozvani "Boss puzzle", slagalica od 15 kvadratića i jednog praznog polja. Kvadratići s brojevima mogu se pomicati korištenjem praznog polja, a cilj igre je poredati ih od 1 do 15. Davne 1878. Loyd je ponudio 1000 dolara nagrade onome tko prvi uspije složiti slagalicu u kojoj su zamijenjeni kvadratići 14 i 15, dok se ostali nalaze na svojim mjestima.
*  Ljiljana Kuljanac i Sanja Varošanec:
Dokazi bez riječi, 64 = 65 i zlatni rez
U ovom članku prikazujemo vizualni "dokaz" da je 64 = 65, objašnjavamo u čemu je greška i uspostavljamo vezu sa zlatnim rezom.

     Matematika u literaturi     
        
  
Greg Egan: Wangovi sagovi
Wentelteefje
  
O O