Hrvatski matematički elektronski časopis math.e
Broj 10, veljača 2007. ISSN 1334-6083
 
O Rubrike   O Sadržaj
* Uvodna riječ
* Uredništvo
* Matematika u literaturi
* Natjecanja
* Nagradni zadaci
* Iz povijesti matematike
* Upute za autore
* Forum
* Linkovi

*  Vjeran Hari i Vida Zadelj-Martić: Kosinus-sinus dekompozicija ortogonalnih matrica malog reda
U radu se izvodi kosinus-sinus dekompozicija ortogonalnih matrica reda 2, 3 i 4. Izvodi su algoritamski usmjereni pa se uz malo napora mogu napisati pripadni računalni programi. Minimalno se koristi matrična teorija. Spomenute dekompozicije imaju primjene u razvoju efikasnih metoda za dijagonalizaciju opće simetrične matrice. Na kraju rada pokazano je pomoću te dekompozicije da se spektralna dekompozicija simetričnih matrica reda 3 i 4 može izračunati pomoću 3 i 6 rotacija, respektivno.
*  Andreja Halavuk, Ivana Kontrec i Ana Paradi: Koordinatni sustav
Ovaj članak nastao je na osnovi našeg seminarskog rada izrađenog u sklopu kolegija Seminar - Natjecanja iz matematike. Cilj nam je bio obraditi i prezentirati zadatke s raznih nivoa natjecanja iz matematike vezane za koordinatni sustav i analitičku geometriju. Željele smo rješenja zadataka učiniti jednostavnijim, dinamičnijim i zornijima pa smo se stoga koristile računalnim programima The Geometer's Sketchpad i GeoGebra. Neke od izrađenih dinamičkih slika uvrštene su u ovaj članak kao Java appleti.
*  Josip Vuger i Vedran Krčadinac: Dvije igre i njihova generalizacija
U članku prezentiramo igre Nim i Chomp i njihovu generalizaciju. Prva igra poznata je čitateljima math.e iz članka Matka Botinčana Kombinatorne igre, objavljenog u šestom broju, i ima jednostavnu pobjedničku strategiju. Za drugu igru može se dokazati da igrač koji je prvi na potezu ima pobjedničku strategiju, ali je njezin opis poznat samo u nekim specijalnim slučajevima. Na obje igre odnosi se teorem S. Byrnesa o periodičnosti igara na parcijalno uređenim skupovima koji je autoru, tada srednjoškolcu, priskrbio stipendiju od 100000 američkih dolara.

     Iz povijesti matematike     
        
  
Ana Kuzle: Leonardo i matematika

Leonardo
  
O O