28. broj časopisa mathe.

Poštovani čitatelji,

 

izašao je 28 broj časopisa math.e.

u ovom broju donosimo članke Matematičke osnove AHP metode odlučivanja, autora Martine Benković, Damire Keček i Dušana Mundara sa Sveučilišta Sjever i Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i infomatike. U članku se prezentiraju osnovna svojstva pozitivnih recipročnih matrica i njihovih primjena na formulaciju hijerarhijske metode odlučivanja. Nadalje, dan je osnovni pregled primjena teorije matrica u teoriji odlučivanja. U članku Wavelet (valić) transformacija Marka Hajbe se daje pregled primjena transformacije valića u računarskoj obradi slike. Na kraju, u članku Formule za udaljenost točke do pravca u ravnini, u smislu l^p −udaljenosti, 1 ≤ p ≤  autora Aleksandre Jovičić i Kristiana Sabe daje se pregled problematike računanja udaljenosti točke od pravca u l^p prostorima. Familija normi l^p ima velike primjene u problemima statistike i računarskog vida gdje je potrebno postiči finije lokalno prepoznavanje svojstava slike -- općenito grozda entiteta sadržanih u slici. Na primjer, l^p norme -- za p \ne 2 -- bitno bolje prepoznaju rubove dijelova slike u odnosu na l^2 normu koja ima tendenciju izglađivanja rubova. Općenito, problem udaljenosti točke i pravca u l^p normi vodi na probleme konveksne optimizacije i članak kojega objavljujemo daje dobru intuiciju za problem optimizacije u normiranom prostoru.

Želim vam u ime uredništava uspješnu 2016 godinu i ugodno čitanje novog broja časopisa.

 

Luka Grubišić

Share this