15. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je petnaesti broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

 

U članku Arbelos Gorana Malića, studenta na PMF-Matematičkom Odjelu, autor opisuje osnovna svojstva geometrijskog lika arbelosa. Pri tom su neke konstrukcije prikazane dinamički, korištenjem Geogebrinih Java appleta.

Bojan Kovačić s RRiF – Visoke škole za financijski menadžment autor je članka Kvantitativne metode odlučivanja - problem optimalne zamjene opreme ( verzija), u kojem zorno prikazuje kako se tehnike teorije grafova mogu koristiti pri rješavanju problema optimalne zamjene opreme.

Ajda Fošner (Fakulteta za management Koper, Univerza na Primorskem) i Maja Fošner (Fakulteta za logistiko: Celje - Krško, Univerza v Mariboru) autorice su članka O superalgebrama ( verzija, engleska verzija, slovenska verzija), u kojem uvode pojam asocijativne superalgebre, te daju osnovna svojstva i neke primjere.

Iva Bilić i Ida Vlajsović, studentice na PMF-Matematičkom Odjelu, u članku Povijest hrvatske matematike ( verzija) daju kratak pregled povijesti hrvatske matematike.

 

Glavni urednik:

Ivica Nakić

 

Share this