Članci u tisku kojima nije pridružen broj časopisa

Ovdje donosimo listu članaka koji su prihvačeni i autori su dostavili konačnu verziju rukopisa.

  1.  O zlatnom rombu. Autori Bojan Kovačić i Mirela Katić Žlepalo
  2. WIENER-HOPFOVA FAKTORIZACIJA, autora Marija Alilovića i Miljenka Huzaka
  3. Vizualni i kratki dokazi-prilog kreativnoj  nastavi matematike (3.dio) autora Ivane Marušić i Darka Veljana

Ova lista nije niti na koji način indikativna što se tiče redoslijeda kojim će članci biti uključivani u nadolazeće brojeve. Ukoliko mislite da bi vaš članak treba biti na ovoj listi molio bih vas da pošaljete upit emailom direktno na adresu glavnog urednika ili na email adresu časopisa. Hvala vam na potpori našem časopisu.