16. broj časopisa math.e

 

Dragi čitatelji,

Objavljen je šesnaesti broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

 

U članku Ortogonalni latinski kvadrati i konačne projektivne ravnine ( verzija) Rafaela Mrđena, studenta na PMF-Matematičkom Odjelu, autor se bavi vezom između latinskih kvadrata i konačnih projektivnih ravnina.

Zlatko Matijašević, student na PMF-Matematičkom Odjelu, te Igor Pažanin (PMF-Matematički Odjel), autori su članka Matematičko modeliranje konflikta - Richardsonov model ( verzija), u kojem prezentiraju matematički model koji opisuje mogući konflikt između dviju država/saveza s pomoću jednostavnog sustava običnih diferencijalnih jednadžbi.

Ljerka Jukić (Odjel za matematiku sveučilišta u Osijeku) i Helena Velić, studentica na Odjelu za matematiku sveučilišta u Osijeku,  autorice su članka Fibonaccijev brojevni sustav ( verzija) u kojem prikazuju kako pomoću Fibonaccijevih brojeva izgraditi brojevni sustav.

Ivana Plavčić, Tina Škrtić i Danijel Pavrlišak, studenti na PMF-Matematičkom Odjelu, u članku Matematički paradoksi govore o nekim povijesno važnim, matematičarima zanimljivim i jednostavno zabavnim paradoksima.

 

Glavni urednik:

Ivica Nakić

 

Share this