29. broj časopisa math.e

Poštovani čitatelji,

izašao je 29 broj časopisa math.e. U ovom pbroju vam donosimo članke Harmonijski brojevi i Euler-Mascheronijeva konstanta u kojem Tomislav Burić sa Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Lovro Sindičić, student na Prirodoslovno matematičkom fakultetu prezentiraju poveznice između harmonijskih brojeva i Euler-Mascheronijeve konstante. Na vrlo zanimljiv način, autori članka daju pregled svakodnevnih problema u čijem modeliranju se pojavljuju harmonijski brojevi. U članku Upotreba računalnih programa AutoCAD i SketchUp u nastavi nacrtne geometrije autora Kruno Ivić, Mirela Katić Žlepaloi Boris Uremović s Tehničkog veleučilišta Zagreb daju uvod u upotrebu programa 3D modeliranje u rješavanju problema nacrtne geometrije u nastavi na tehničkim studijima. Upute dane u članku mogu poslužiti kao direktni temelj za samostalni rad i eksperiment. U članku Lambda-račun kao osnova funkcijskog programiranja. autora Lovre Rožića, Jana Šnajdera i Mladen Vukovića dan je pregled teoretskih temelja funkcionalnog programiranja. Članak je pisan tako da bude pristupačan studentima diplomskih studija računarstva i matematike na prirodoslovnim i tehničkim fakultetima. U članku su također navedeni i primjeri u programskom jeziku Haskell. Članak ne pretpostavlja predznanje iz logike ili funkcionalnog programiranja, te daje dovoljne smjernice za početak samostalnog rada korištenjem novouvedenih koncepata. 

 

U ime uredništva, želim vam ugodno čitanje, te se zahvaljujem svim autorima članaka.

L. Grubišić

Share this