Broj 33.2

Poštovani čitatelji,

 

prezentiramo vam 33 broj svezak 2, časopisa math.e. U ovom posebnom broju donosimo članke s 8. kongresa nastavnika matematike, sekcije za visoko školstvo.

  1. Matrix Reshish alat za matrice i sustave linearnih jednadžbi, autora Vlade Haluseka,Tibora Rodigera i Marijane Špoljarić
  2. Geometrijska i algebarska interpretacija presjeka stošca i valjka ravninom, autora Mandi Orlić Bachler, Mirele Katić Žlepalo i Ivana Derežića
  3. Upotreba softverskog paketa Gias/Xcas u nastavi matematičke analize na stručnim studijima autora Luke Marohnića
  4. O primjeni programa Maxima u nastavi predmeta Vjerojatnost i statistika na specijalističkom stručnom studiju graditeljstva, autorice Mandi Orlić Bachler

U ovom broju prezentiramo članke koji se bave primjenom različitih simulacijskih računalnih paketa u nastavi matematike na veleučilištima. Alat Matrix Reshish se koristi kao podrška nastavi linearne algebre i matričnog računa, alati Rhinoceros 3D i Grasshopper kao podrška nastavi nacrtne geometrije, alati Gias/Xcas — alat za simboličko računanje — kao potpora nastavi matematičke analize te alat Maxima kao podrška nastavi vjerojatnosti.

Želimo vam u ime uredništva ugodno ćitanje. L. Grubišić

 

Share this