19. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je devetnaesti broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

 

U članku Kvantitativne metode odlučivanja – problem jednostavne razdiobe ulaganja ( verzija) Bojana Kovačića i Tihane Strmečki s Tehničkog veleučilišta u Zagrebu autori ilustriraju neke metode iz područja cjelobrojnog linearnog programiranja na problemu jednostavne razdiobe ulaganja.

Domagoj Matijević s Odjela za Matematiku Sveučilišta u Osijeku i Stjepan Poljak, student s iste institucije, autori su članka Fourierov red i Fourierova transformacija ( verzija), u kojem objašnjavaju kako svaku periodičku funkciju možemo napisati kao sumu (ne nužno konačnu) sinusa različitih amplituda, faza i frekvencija – Fourierov red, te  daju motivaciju za formulu za Fourierovu transformaciju preko Fourierova reda te objašnjavajui formulu za diskretnu Fourierovu transformaciju. 

U članku Morleyev teorem autorice Petra Lipovača, Doris Jurišić i Anja Kocijan studentice PMF-Matematičkog Odsjeka bave se istoimenim teoremom koji glasi: susjedni parovi trisektrisa kuta trokuta uvijek se sijeku na vrhovima jednakostraničnog trokuta. Taj teorem je povezan s poznatim problemom trisekcije kuta kojeg one također obrađuju.

Nataša Strabić, studentica doktorskog studija na Matematičkom Odsjeku PMF-a i Vedran Šego s Matematičkog Odsjeka PMF-a autori su članka Matrična funkcija predznaka ( verzija), u daju definicije funkcija koje se, osim na brojevima, primjenjuju i na matricama, te opisuju njihova osnovna svojstva. Zatim se bave matričnom funkcijom predznaka, koja je relativno jednostavna, ali i dovoljno složena da na njoj pokažemo kako se s takvim funkcijama radi. Na kraju članka autori opisuju dva algoritma za računanje vrijednosti opisane funkcije koje zainteresirani čitatelj može prilagoditi i za računanje drugih matričnih funkcija.

 

Glavni urednik:

Ivica Nakić

 

Share this