23. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je dvadeset i treći broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

U ovom broju objavljen je članak Benfordov zakon (cf. wikipedia: Benfordov zakon) čiji su autori Bojan Basrak i Ivan Varga s Matematičkog odsjeka, Prirodoslovno matematičkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu. Članak je prikazuje zanimljivi statistički tekst s mogućom primjenom u otkrivanju prevara u financijskim izvještajima. Problem intrigira matematičare i financijske stručnjaka od 1881 godine kada je Simon Newcomb primijetio neočekivane pravilnosti ponavljanja znamenaka u logaritamskim tablicama.

Nadalje, donosimo prilog Geomatematički pojmovnik Tomislava Malvića i Borisa Vrbanaca iz INA, d.d. - SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Sektor za geologiju i upravljanje ležištima koji je posvećen razvoju hrvatskog strukovnog nazivlja u području geometematike. U prilogu članku nalazi se cjeloviti hrvatski rječnik geometematičkih pojmova koji bi trebao olakšati pristup ovom izrazito dinamičnom znanstvenom i stručnom području kako stručnjacima iz prakse, tako i matematičarima zainteresiranim za moguću suradnju s privredom.

Na kraju, donosimo i članak Krivulje s više fokusa Stjepana Poljaka i Tomislava Rudeca iz Osijeka.  Važan doprinos ovog rada je i algoritam tipa podjeli pa vladaj za crtanje ovakvih krivulja. U radu je također dan i grafički prikaz više krivulja koje se dobivaju ovim algoritmom.
Želim vam svima ugodno ljeto i ugodno čitanje novih članaka.

L. Grubišić,
glavni urednik

Glasnik matematički 48.1

Novi broj Glasnika matematičkog
(48.1 - lipanj 2013)
će uskoro biti u tisku.
Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka
iz novog broja možete naći na
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/vol_48/vol48no1.html
Pristup punim tekstovima je moguć s institucija
koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

Andrej Dujella
(glavni urednik Glasnika)

22. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je dvadeset i drugi broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo tri matematička članka, te dvije avi animacije modela hiperboličke ravnine.

U članku O modelima hiperboličke ravnine, Vedrana Mikulić Crnković i Ivona Novak sa Sveučilišta u Rijeci, daju interesantan prikaz, s velikim brojem crteža, modela neeuklidske geometrije. Kao prilog članku objavljene su i dvije avi animacije. Za gledanje je potrebno imati odgovarajuću nadogradnju (plug-in) mrežnog preglednika.

U članku O Ginijevu koeficijentu koncentracije, Bojan Kovačić, Renata Opačić i Luka Marohnić, sa Tehničkog veleučilišta u Zagrebu se bave problemom majorizacije vektora i primjenama u ekonomiji. U članku je dano nekoliko ilustrativnih primjera.

U članku Kvantitativne metode odlučivanja – problem složene razdiobe ulaganja, Tihana Strmečki, Ivana Božić i Bojan Kovačić sa Tehničkog veleučilišta u Zagrebu daju nastavak razmatranja iz prvog dijela članka objavljenog u broju 19 ovog časopisa. Nastavak članka se bavi problemom složene razdiobe ulaganja. Članak ima i didaktičku vrijednost kao doprinos razvoju metoda poučavanja tehnika dinamičkog programiranja studenata stručnih studija.

 

Verzije članaka koje su pogodne za tiskanje možete preuzeti na portalu hrčak.

 

Glavni urednik:
Luka Grubišić

Glasnik matematički 47.2

Novi broj Glasnika matematičkog
(47.2 - prosinac 2012)
će uskoro biti u tisku.
Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka
iz novog broja možete naći na
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/vol_47/vol47no2.html
Pristup punim tekstovima je moguć s institucija
koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

Andrej Dujella

(glavni urednik Glasnika)

21. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je dvadeset i prvi broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

U članku Od koenigsberških mostova do kineskog poštara autori Anka Golemac, Ana Mimica i Tanja Vučičić s Odjela za matematiku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu daju kratak osvrt na povijest teorije grafova i u tom kontekstu govore o rješavanju Problema kineskog poštara, kao jednog o najpoznatijih problema kombinatorne optimizacije.

U članku Problem ispunjivosti logičke formule (SAT) bivši studenti PMF-Matematičkog odsjeka Matej Mihelčić i Tihomir Lolić daju prikaz problema ispunjivosti formule logike sudova (SAT) te daju neke osnovne rezultate vezane uz algoritamski pristup navedenom problemu.

U članku Pascalov trokut za t-dizajne autori Anka Golemac, Danijela Šarac i Tanja Vučičić s Odjela za matematiku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu objašnjavaju pojam presječnih brojeva t-dizajna te izvode rekurziju kojom se presječni brojevi mogu rasporediti u trokutastu formu koja je analogna Pascalovom trokutu za binomne koeficijente.

U članku Trisekcija kuta autor Marko Srebačić, student na PMF-Matematičkom odsjeku daje povijesni prikaz problema trisekcije kuta.

 

Verzija članaka koje su pogodne za tiskanje, možete preuzeti na portalu hrčak

 


Glavni urednik:

 

Luka Grubišić

Poziv na predavanje "Poslijediplomski studij u inozemstvu: zašto i kako"

Dr. Domagoj Babić s UC Berkeley će 27. lipnja na Fakultetu elektrotehnike i računarstva održati predavanje o mogućnosti upisivanja poslijediplomskog studija u inozemstvu. Svi zainteresirani su lijepo pozvani na predavanje.

Više informacija se može naći na sljedećem linku.

Sažetak: U govoru ću predstaviti publikaciju "Vodič za poslijediplomski studij u inozemstvu", koja će uskoro doživjeti novo izdanje. Nakon kratkog pregleda generalnih trendova u visokom obrazovanju u svijetu, fokusirat ću se na računalne znanosti. Obradit ću rangiranje sveučilišta u računalnim znanostima te kako rang sveučilišta utječe na karijere i zaposlenika sveučilišta i studenata. U nastavku ću obraditi kriterije koje sveučilišta koriste kod primanja studenata na poslijediplomski te kako jedan tipičan doktorat izgleda na sveučilištima vani. Pošto je jedno od najčešćih pitanja o studiju u inozemstvu pitanje financija, pojasnit ću sistem financiranja poslijediplomskih studija te spomenuti razne izvore financiranja za razmjene studenata. Na kraju ću ostaviti barem jedno 15-20 minuta za pitanja publike i diskusiju.

Glasnik matematički 47.1

Novi broj Glasnika matematičkog (47.1 - lipanj 2012) je u tisku.
Elektronska verzija je dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja možete naći na
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/vol_47/vol47no1.html

Pristup punim tekstovima je moguć s institucija koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

Andrej Dujella
(glavni urednik Glasnika)

Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira osposobljavanje za prijavitelje projekata u okviru EU programa „Mladi na djelu“

„Sport i rad s mladima“ za zdravi stil života

Među programima Europske unije koje u Hrvatskoj provodi Agencija za mobilnost i programe EU, koja je inače akreditirana za provedbu programa EU u području obrazovanja, znanosti i mladih, jest i program Mladi na djelu kojim se, među ostalim, mogu financirati i projekti koji se tiču mladih, sporta i zdravog života.

Kako bi potaknula izradu projekata i kreativnost u korištenju sporta u okviru tog programa, Agencija organizira osposobljavanje „Sport i rad s mladima“ za one koji žele pisati projekte na području mladih, sporta i zdravog života. Na osposobljavanje se mogu prijaviti predstavnici organizacija, lokalnih i regionalnih javnih tijela te neformalnih skupina mladih koji se žele baviti sportom kao metodom u radu s mladima.

Osposobljavanje će se održati u Selcu u Hostelu Karlovac od 27. do 30. ožujka, a prijave se primaju do 16. ožujka. Podrobnije informacije i obrazac za prijavu dostupni su na internetskoj stranici Agencije: http://www.mobilnost.hr/nio.php?o=221.

 

 

20. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je dvadeseti broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

 

U članku De Finettijev teorem ( verzija) Kristine Ane Škreb. bivše studentice PMF-Matematičkog Odsjeka i Miljenka Huzaka s PMF-Matematičkog Odsjeka, autori predstavljaju važan rezultat u statistici, De Finettijev teorem, vezan uz pojam izmjenjivosti

Autori Mila Botić i Vedran Krčadinac s PMF - Matematičkog odsjeka pišu o izbornim paradoksima ( verzija), U članku autori objašnjavaju matematički model za izborni proces te iskazuju teoreme nemogućnosti, prema kojima određeni „demokratski” zahtjevi na metodu određivanja pobjednika izbora dovode do postojanja „diktatora”.

U članku O spektru nelinearnih operatora ( verzija) autorice Sanela Halilović i Samra Pirić s Odsjeka matematike Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli pokazuju da preslikavajući spektar nelinearnih operatora ne zadržava neke bitne osobine koje ima spektar linearnih operatora, što ilustriraju nizom primjera.

Harun Šiljak, student Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, autor je članka Landauova igra ( verzija), u kojem je dan pregled pravila Landauove igre s automobilskim tablicama, kao i postojećih općih rješenja. Predstavljeno je jedno moguće novo rješenje, kao i računalna verzija ove igre. Također je upozoreno na vezu Landauove igre s jednim zadatkom s natjecanja.

 

Glavni urednik:

Ivica Nakić

 

Glasnik matematički 46.2

Novi broj Glasnika matematičkog (46.2 - prosinac 2011) je u tisku.
Elektronska verzija je dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.hr/glasnik/
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja možete naći na
http://web.math.hr/glasnik/vol_46/vol46no2.html
Pristup punim tekstovima je moguć s institucija koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

Andrej Dujella
(izvršni urednik Glasnika)