Komemoracija profesoru emeritusu Svetozaru Kurepi

Komemoracija profesoru emeritusu Svetozaru Kurepi održat će se u srijedu 26. svibnja 2010. u 12 sati u predavaoni 003 PMF-Matematičkog odjela, Bijenička 30.

 

U utorak, 2. veljače, u Zagrebu je preminuo u 81. godini života profesor emeritus zagrebačkog sveučilišta Svetozar Kurepa. Profesor Kurepa je proteklih desetljeća bio jedan od najistaknutijih i najzaslužnijih članova naše matematičke zajednice. Bio je jedan je od utemeljitelja poslijediplomske nastave matematike na zagrebačkom sveučilištu i pokretača modernog znanstvenog rada iz područja matematike u Hrvatskoj. Obnašao je dužnost dekana PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i u duljem razdoblju čelnika Matematičkog Odjela PMF-a. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova te školskih i sveučilišnih udžbenika. 

 

 

Glasnik matematički 45.1

Novi broj Glasnika matematičkog

(45.1 - lipanj 2010)

će uskoro biti u tisku.

Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici

http://web.math.hr/glasnik/ .

Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja mozete naći na

http://web.math.hr/glasnik/vol_45/vol45no1.html .

Pristup punim tekstovima je moguć s institucija

koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

 

Ažurirani su i Abecedni popis autora  i Indeks pojmova (prema MSC) .

 

Andrej Dujella

(izvršni urednik Glasnika)

 

51. Državno natjecanje iz matematike

U Šibeniku će se od 28. do 30. travnja 2010. održati 51. Državno natjecanje iz matematike. Natjecanje organiziraju Hrvatsko matematičko društvo i Agencija za odgoj i obrazovanje, a domaćin je OŠ Petra Krešimira IV.


Natjecanje iz matematike jedno je od najvećih državnih natjecanja i smotri u Hrvatskoj. Sudjeluju učenici sedmih i osmih razreda osnovne i svih razreda srednje škole koji su bili najbolji na Županijskim natjecanjima, njih ukupno 283.
Učenici srednje škole natječu se u dvije kategorije: A varijanta za učenike matematičkih gimnazija i B varijanta za sve ostale učenike. Uz učenike na natjecanje dolazi i velik broj nastavnika (mentora) kojima je to prilika za razmjenu iskustava u radu s nadarenim učenicima.

 

Glasnik matematički - prilozi (Godišnjak)

Časopis Glasnik matematički, pored originalnih znanstvenih radova, tradicionalno objavljuje i priloge o aktivnostima hrvatske matematičke zajednice (kolokviji HMD-a, poslijediplomski seminari, objavljeni znanstveni i stručni radovi, izvješća s konferencija, obljetnica i komemoracija,
nekrolozi, najave konferencija, prikazi knjiga i sl.).
Do 1999. godine su ti prilozi objavljivani na kraju redovitih brojeva Glasnika, a od 2000. izlaze kao posebna knjižica (tzv. Godišnjak).

Novi broj Godišnjaka, s informacijima za 2009. godinu je u tisku. Elektronska verzija je vec dostupna na adresi
http://web.math.hr/glasnik/GodisnjakTracker.php?id=2009

Na adresi
http://web.math.hr/glasnik/godisnjak.html
dostupni su svi prilozi od 1966. do 2009. godine.

 

Novi članak u math.e

Dragi čitatelji,

 

objavljen je novi članak u math.e, dio budućeg 16. broja, u kojem autor Rafael Mrđen, student na PMF-Matematičkom Odjelu piše o ortogonalnim latinskim kvadratima i konačnim projektivnim ravninama. 

U članku se uvodi pojam latinskog kvadrata, njegove ortogonalnosti, te konačne projektivne ravnine. Navode i dokazuju se neka njihova osnovna svojstva i veze. Dokazuje se dovoljan uvjet egzistencije konačne projektivne ravnine zadanog reda. Najjači rezultat koji se dokazuje jest Bruck-Ryserov teorem, koji daje neke nužne uvjete na red konačne projektivne ravnine. Na kraju, kratko i informativno daje se uvid u generalizaciju.

Članak možete ovdje pročitati.

 

 

 

15. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je petnaesti broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

 

U članku Arbelos Gorana Malića, studenta na PMF-Matematičkom Odjelu, autor opisuje osnovna svojstva geometrijskog lika arbelosa. Pri tom su neke konstrukcije prikazane dinamički, korištenjem Geogebrinih Java appleta.

Bojan Kovačić s RRiF – Visoke škole za financijski menadžment autor je članka Kvantitativne metode odlučivanja - problem optimalne zamjene opreme ( verzija), u kojem zorno prikazuje kako se tehnike teorije grafova mogu koristiti pri rješavanju problema optimalne zamjene opreme.

Ajda Fošner (Fakulteta za management Koper, Univerza na Primorskem) i Maja Fošner (Fakulteta za logistiko: Celje - Krško, Univerza v Mariboru) autorice su članka O superalgebrama ( verzija, engleska verzija, slovenska verzija), u kojem uvode pojam asocijativne superalgebre, te daju osnovna svojstva i neke primjere.

Iva Bilić i Ida Vlajsović, studentice na PMF-Matematičkom Odjelu, u članku Povijest hrvatske matematike ( verzija) daju kratak pregled povijesti hrvatske matematike.

 

Glavni urednik:

Ivica Nakić

 

Novi članak u math.e

Dragi čitatelji,

objavljen je novi članak u math.e, dio budućeg 15. broja, u kojem autor Goran Malić, student na PMF-Matematičkom Odjelu piše o arbelosu.

Arbelos ili postolarov nož je lik omeđen trima međusobno tangentnim polukružnicama s kolinearnim središtima. Tim su se likom bavili starogrčki matematičari Arhimed i Pappus Aleksandrijski. Arhimed je unutar arbelosa uočio dvije istaknute kružnice jednakog radijusa, koje je spomenuo i u svojoj ”Knjizi Lema”, dok je Pappus zaključio da je arbelos ispunjen tangentnim kružnicama. Njihov je rad, nakon gotovo dvije tisuće godina, obradio i popularizirao Leon Bankoff, uvodenjem nekoliko novih sličnih kružnica.

U članku su opisana osnovna geometrijska svojstva arbelosa i kružnica koje su proučavali Arhimed i Pappus. Pri tom su neke konstrukcije prikazane dinamički, korištenjem Geogebrinih Java appleta.

Članak možete pročitati ovdje.

Glasnik matematički - broj 44.2

U tisku je novi broj časopisa Glasnik Matematički (44.2 - prosinac 2009).

Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici

http://web.math.hr/glasnik/

Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja možete naći na

http://web.math.hr/glasnik/vol_44/vol44no2.html

Pristup punim tekstovima je moguć s institucija koje imaju pretplatu ili razmjenu.

 

Glasnik je nedavno ušao na "Reference List Journals" MathSciNeta:

http://www.ams.org/mathscinet/mrcit/journal_list.html

počevši od broja 44.1:

http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=275278

Proslava 150. obljetnice Riemannove hipoteze

U srijedu, 18. studenog proslavit će se 150. obljetnica znamenite Riemannove hipoteze održavanjem predavanja u cijelom svijetu. I Hrvatska će se uključiti u proslavu s predavanjem Borisa Širole

Bijela kuća ide stopama e.math.hr

Web stranice Bijele kuće http://www.whitehouse.gov/ se prešle na isti CMS kao i e.math.hr. Riječ je o softverskom paketu Drupal.