Novi članak u math.e

Dragi čitatelji,
objavljen je novi članak u math.e, dio budućeg 20. broja, u kojem autori Mila Botić i Vedran Krčadinac s PMF - Matematičkog odsjeka pišu o izbornim paradoksima.
U članku autori objašnjavaju matematički model za izborni proces te iskazuju teoreme nemogućnosti, prema kojima određeni „demokratski” zahtjevi na metodu određivanja pobjednika izbora dovode do postojanja „diktatora”.

Članak možete ovdje pročitati.

19. broj časopisa math.e

Dragi čitatelji,

Objavljen je devetnaesti broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

 

U članku Kvantitativne metode odlučivanja – problem jednostavne razdiobe ulaganja ( verzija) Bojana Kovačića i Tihane Strmečki s Tehničkog veleučilišta u Zagrebu autori ilustriraju neke metode iz područja cjelobrojnog linearnog programiranja na problemu jednostavne razdiobe ulaganja.

Domagoj Matijević s Odjela za Matematiku Sveučilišta u Osijeku i Stjepan Poljak, student s iste institucije, autori su članka Fourierov red i Fourierova transformacija ( verzija), u kojem objašnjavaju kako svaku periodičku funkciju možemo napisati kao sumu (ne nužno konačnu) sinusa različitih amplituda, faza i frekvencija – Fourierov red, te  daju motivaciju za formulu za Fourierovu transformaciju preko Fourierova reda te objašnjavajui formulu za diskretnu Fourierovu transformaciju. 

U članku Morleyev teorem autorice Petra Lipovača, Doris Jurišić i Anja Kocijan studentice PMF-Matematičkog Odsjeka bave se istoimenim teoremom koji glasi: susjedni parovi trisektrisa kuta trokuta uvijek se sijeku na vrhovima jednakostraničnog trokuta. Taj teorem je povezan s poznatim problemom trisekcije kuta kojeg one također obrađuju.

Nataša Strabić, studentica doktorskog studija na Matematičkom Odsjeku PMF-a i Vedran Šego s Matematičkog Odsjeka PMF-a autori su članka Matrična funkcija predznaka ( verzija), u daju definicije funkcija koje se, osim na brojevima, primjenjuju i na matricama, te opisuju njihova osnovna svojstva. Zatim se bave matričnom funkcijom predznaka, koja je relativno jednostavna, ali i dovoljno složena da na njoj pokažemo kako se s takvim funkcijama radi. Na kraju članka autori opisuju dva algoritma za računanje vrijednosti opisane funkcije koje zainteresirani čitatelj može prilagoditi i za računanje drugih matričnih funkcija.

 

Glavni urednik:

Ivica Nakić

 

Glasnik matematički 46.1

Novi broj Glasnika matematičkog (46.1 - lipanj 2011) je u tisku.
Elektronska verzija je vec dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.hr/glasnik/
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja možete naći na
http://web.math.hr/glasnik/vol_46/vol46no1.html
Pristup punim tekstovima je moguć s institucija koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

Andrej Dujella
(izvršni urednik Glasnika)

18. broj časopisa math.e

  

  

Dragi čitatelji,

Objavljen je osamnaesti broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

  

U članku Banach-Tarskijev paradoks ( verzija) Matije Bašića s PMF-Matematičkog Odsjeka autor govori o ovom zanimljivom paradoksu. Članak prezentira dokaz Banach–Tarskijeva teorema korak po korak i prilagođen je studentima matematike i tehničkih znanosti.

Mario Berljafa i Ana Šušnjara, studenti na PMF-Matematičkom Odsjeku, autori su članka Regularni politopi ( verzija), u kojem proučavaju dvodimenzionalne, trodimenzionalne i višedimenzionalne regularne politope.

Ivica Nakić s PMF-Matematičkog Odsjeka i Mihael Petrić autori su članka Pseudospektar matrica ( verzija), u kojem se prikazuju osnovna svojstva pseudospektra, generalizacije pojma spektra. 

U članku Diferenciranje i integriranje pod znakom integrala ( verzija) autori Irfan Glogić i Harun Šiljak studenti Univerziteta u Sarajevu prezentiraju neke tehnike rješavanja integrala koristeći rezultate o diferenciranju i integriranju pod znakom integrala.

Glavni urednik:

Ivica Nakić

  

Glasnik matematički 45.2

Novi broj Glasnika matematičkog (45.2 - prosinac 2010) je u tisku.

Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.hr/glasnik/ .

Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja mozete naći na
http://web.math.hr/glasnik/vol_45/vol45no2.html .

Pristup punim tekstovima je moguć s institucija
koje imaju pretplatu ili razmjenu na Glasnik.

Andrej Dujella
(izvršni urednik Glasnika)

Novi članak u math.e

Dragi čitatelji,

objavljen je novi članak u math.e, dio budućeg 18. broja, u kojem autor Matija Bašić s PMF - Matematičkog odsjeka piše o Banach-Tarskijevom paradoksu.
Banach–Tarskijev paradoks je teorem koji kaže da su bilo koje dvije kugle u \(\mathbb{R}^3\) jednakorastavljive, u smislu da postoje particije tih kugli u jednak broj respektivno izometričnih dijelova. Članak prezentira dokaz Banach–Tarskijeva teorema korak po korak i prilagođen je studentima matematike i tehničkih znanosti.


Članak možete ovdje pročitati. 

Nova tehnologija prikaza matematičke notacije

Dragi čitatelji,

  

math.e je prešao na novu tehnologiju prikaza matematičke notacije, koja će povećati kvalitetu prikaza, te koju podržavaju svi važniji preglednici. Novi prikaz baziran je na MathJax JavaScript biblioteci, koja je sponzorirana kako od velikih matematičkih udruženja kao što su AMS i SIAM, tako i od izdavačkih kuća kao što su Elsevier. I najvažnija matematička baza MathSciNet koristi MathJax za prikaz matematičke notacije.

17. broj časopisa math.e

 

 

Dragi čitatelji,

Objavljen je sedamnaesti broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

 

U članku Prebrojavanje savršenih sparivanja ( verzija) Frane Kalebića, Joška Mandića, Damira Vukičevića i Snježane Braić s  Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, autori  se bave problemom sparivanja u grafovima i primjenama u kemiji.

Barbara Babić, Katarina Bošnjak, Nika Kenda, Ana Kolić i Ivana Kranjec, studenti na PMF-Matematičkom Odjelu, autorice su članka Analiza poginulih u prometu ( verzija), u kojem daju statističku analizu Zakona o sigurnosti na cestama,

Ana Anušić, Ervin Duraković, Hrvoje Maltarić i Ivan Pažin, studenti na PMF-Matematičkom Odjelu, autorii su članka Statistička obrada podataka ( verzija), u kojem provode statističko istraživanje zavisnosti uspjeha na prijamnom ispitu i uspjeha na prvoj godini studija.

U članku Stabilnost rotirajućeg štapa ( verzija) autori Josip Tambača s PMF-Matematičkog Odjela i Josip Tokmačić izlažu proces modeliranja rotirajućih štapova, te razvijenu teoriju primjenjuju na konkretan problem.

Glavni urednik:

Ivica Nakić

 

16. broj časopisa math.e

 

Dragi čitatelji,

Objavljen je šesnaesti broj hrvatskog matematičkog elektroničkog časopisa math.e, koji izdaje Hrvatsko matematičko društvo. U novom broju donosimo četiri matematička članka.

 

U članku Ortogonalni latinski kvadrati i konačne projektivne ravnine ( verzija) Rafaela Mrđena, studenta na PMF-Matematičkom Odjelu, autor se bavi vezom između latinskih kvadrata i konačnih projektivnih ravnina.

Zlatko Matijašević, student na PMF-Matematičkom Odjelu, te Igor Pažanin (PMF-Matematički Odjel), autori su članka Matematičko modeliranje konflikta - Richardsonov model ( verzija), u kojem prezentiraju matematički model koji opisuje mogući konflikt između dviju država/saveza s pomoću jednostavnog sustava običnih diferencijalnih jednadžbi.

Ljerka Jukić (Odjel za matematiku sveučilišta u Osijeku) i Helena Velić, studentica na Odjelu za matematiku sveučilišta u Osijeku,  autorice su članka Fibonaccijev brojevni sustav ( verzija) u kojem prikazuju kako pomoću Fibonaccijevih brojeva izgraditi brojevni sustav.

Ivana Plavčić, Tina Škrtić i Danijel Pavrlišak, studenti na PMF-Matematičkom Odjelu, u članku Matematički paradoksi govore o nekim povijesno važnim, matematičarima zanimljivim i jednostavno zabavnim paradoksima.

 

Glavni urednik:

Ivica Nakić

 

Mini Workshop iz Dinamičkih sustava

U okviru Topološkog seminara, u srijedu, 23. lipnja održati će se na PMF-MO u dvorani 101 Mini Workshop iz Dinamičkih sustava. Raspored izlaganja:

10:30 - 11:00 Christopher Mouron (Rhodes College, Memphis, TN), Entropy and the stretching of subcontinua

11: 00 - 11:30 Piotr Oprocha (AGH, Kraków, Poljska i Universidad de Murcia, Murcia, Spanjolska), Transitivity and mixing on topological graphs

11:30 - 12:00 Judy Kennedy (Lamar University, Beaumont, TX), Topology and Dynamics of the Christiano-Harrison Model

12:00 - 14:00 Pauza za ručak

14:00 - 14:30 Iztok Banič (Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor, Slovenija), Towards the complete classification of tent maps inverse limits

14:30 - 14:45 Dražen Petrović (student PMF - MO), On a Counterexample in the Kneading Theory

Pozivam vas da prisustvujete ovom zanimljivom workshopu.