Broj 33.2

Poštovani čitatelji,

 

prezentiramo vam 33 broj svezak 2, časopisa math.e. U ovom posebnom broju donosimo članke s 8. kongresa nastavnika matematike, sekcije za visoko školstvo.

  1. Matrix Reshish alat za matrice i sustave linearnih jednadžbi, autora Vlade Haluseka,Tibora Rodigera i Marijane Špoljarić
  2. Geometrijska i algebarska interpretacija presjeka stošca i valjka ravninom, autora Mandi Orlić Bachler, Mirele Katić Žlepalo i Ivana Derežića
  3. Upotreba softverskog paketa Gias/Xcas u nastavi matematičke analize na stručnim studijima autora Luke Marohnića
  4. O primjeni programa Maxima u nastavi predmeta Vjerojatnost i statistika na specijalističkom stručnom studiju graditeljstva, autorice Mandi Orlić Bachler

U ovom broju prezentiramo članke koji se bave primjenom različitih simulacijskih računalnih paketa u nastavi matematike na veleučilištima. Alat Matrix Reshish se koristi kao podrška nastavi linearne algebre i matričnog računa, alati Rhinoceros 3D i Grasshopper kao podrška nastavi nacrtne geometrije, alati Gias/Xcas — alat za simboličko računanje — kao potpora nastavi matematičke analize te alat Maxima kao podrška nastavi vjerojatnosti.

Želimo vam u ime uredništva ugodno ćitanje. L. Grubišić

 

Rad HAZU, Matematičke znanosti, broj 22

Novi broj časopisa Rad HAZU, Matematičke znanosti (Svezak 22, Knjiga 534) će uskoro biti u tisku.

Online verzija je već dostupna na web stranici
https://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/radhazumz/vol22.html
te na portalu Hrčak
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=16542
  

Andrej Dujella
glavni urednik časopisa

Broj 33

Poštovani čitatelji,

 

predstavljamo vam 33 broj časopisa math.e. U ovom broju donosimo članke

  1. Primjene Fourierove analize na konačnim komutativnim grupama, autora V. Kovača i Lj. Palle
  2. Vizualni i kratki dokazi - prilog kreativnoj nastavi matematike (2.dio), autora D. Veljana i I. Marušić
  3. Osnove primjene programa Rhinoceros 3d i Grasshopper u povezivanju matematike, geometrije i arhitekture, autora Milena Stavrić, Albert Wiltsche i Mirela Katić Žlepalo

U ovom broju prezentiramo pregled rezultata Fourierove analize za proizvoljne grupe. Radi se o poopćenju rezultata o diskretnoj Fourierovoj transformaciji s cikličkih na proizvoljne Abelove grupe. Valja istaknuti da članak donosi veliki broj konkretnih zadataka i primjena kojima se apstraktan teorije upotpunjuje. Posebno se ističu poglavlja koja su fokusirana na primjene u algebri, geometriji i teoriji brojeva sa zadacima koji predstavljaju opće razumljive probleme koji se rješavaju na sustavan način. Također, donosimo i drugi dio slijeda članaka o vizualnim dokazima u matematici. U ovom članku prezentirani su dokazi osnovnih matematičkih nejednakosti, te dokazi probleme diskretne matematike i fraktalne geometrije. Konačno, prezentiramo i članak o primjeni matematike u nastavi stručnih studija te računalnoj podršci projektiranju.

Želim vam ugodno čitanje, L. Grubišić

Glasnik Matematički 53.1

Novi broj Glasnika matematičkog (53.1 - lipanj 2018) će uskoro biti u tisku.
 
Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici
Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja
možete naći na
 
 
Dražen Adamović
 
 
Glasnik Matematički
Glavni urednik

Godišnjak Glasnika matematičkog

Novi broj Godišnjaka Glasnika matematičkog za 2017. je spreman za
tisak. Elektronska verzija je već dostupna na adresi
http://web.math.hr/glasnik/GodisnjakTracker.php?id=2017

Na adresi
http://web.math.hr/glasnik/godisnjak.html
dostupni su svi prilozi od 1966. do 2017. godine.

Josip Tambača

Broj 32

Dragi čitatelji,

 

objavljen je 32. broja časopisa math.e. U ovom broju donosimo članke na temu matematičkih nejednakosti, metodike nastave matematike (vizualni dokazi) i logike dokazivosti. U članku Beesackova nejednakost, autora Ivane Sočo i Maje Andrić dan je prikaz nekoliko različitih metoda dokaza Beesackove klase nejednakosti. Pored prikaza nekoliko bitno različitih pristupa dokazu ovij nejednakosti, što je od interesa studentima prvih kurseva iz matematičke analize, prezentirane su i zanimljive ilustracije metoda dokaza. U članku Vizualni i kratki dokazi - prilog kreativnoj nastavi matematike (1.dio), autora Darka Veljana i Ivane Marušić prikazujemo prvi u nizu članaka o vizualnim dokazima u matematici. Time na zanimljiv način nastavljamo ilustracijski niz iz prethodnog članka. Ovaj rad može biti posebno zanimljiv studentima nastavničkog smjera kao i nastavnicima u radu s darovitim učenicima. Topološka semantika logika dokazivosti, autora Luke Mikeca i Tina Perkova daje prikaz topološkog pristupa modalnoj logici. Time također imamo vizualan pristup važnim matematičkim konceptima, posebno u temeljnim računarskim znanostima.

U ime uredništva časopisa želim vam ugodno čitanje i uspješnu 2018.

 

Luka Grubišić

Glasnik Matematički 52.2

Novi broj Glasnika matematičkog (52.2 - prosinac  2017) će uskoro biti u tisku.
Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici.

Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja možete naći ovdje.
 
Dražen Adamović

U Zadru besplatna radionica pisanja projekata za program Europske unije Erasmus+

Agencija za mobilnost i programe EU u Zadru organizira dvodnevnu radionicu pisanja projektnih prijedloga za program Erasmus+ za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Radionica će se održati u utorak i srijedu 26. i 27. rujna u Velikoj vijećnici Zadarske županije, Ulica Božidara Petranovića 8.

Ova je radionica namijenjena nastavnicima, ravnateljima, pedagozima i ostalim predstavnicima ustanova u području strukovnog obrazovanja, a osobito potencijalnim, novim i manje iskusnim prijaviteljima projekata.
Polaznici će na radionici dobiti praktične savjete i pomoć u pripremi projektnih prijedloga.

Program Erasmus+ omogućuje primjerice odlazak učenika na stručnu praksu i osoblja na profesionalno usavršavanje u inozemstvo. Moguće je i partnerstvo s nekom od strukovnih ustanova u okviru kojega će razvijati nastavne planove u skladu s potrebama tržišta rada te razmjenjivati iskustva i inovativne ideje.

Sudionici radionice bit će upoznati i s primjenom Europskoga kreditnog sustava u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET). Riječ je o alatu za priznavanje ishoda učenja pojedinaca u drugoj europskoj zemlji s ciljem stjecanja kvalifikacije u domovini.

Sudjelovanje na radionici je besplatno uz obaveznu prijavu do 20. rujna putem prijavnog obrasca koji je dostupan na poveznici.

Više informacija o programu Erasmus+ dostupno je na mrežnim stranicama www.mobilnost.hr.

Rad HAZU, Matematičke znanosti, broj 21

Novi broj časopisa Rad HAZU, Matematičke znanosti 
(Svezak 21, Knjiga 532) će uskoro biti u tisku. 
Broj je posvećen uspomeni na profesora Sibu Mardešića.
 
Online verzija je dostupna na web stranici
te na portalu Hrčak 
 
Andrej Dujella
glavni urednik časopisa

Glasnik Matematički 52.1

Novi broj Glasnika matematičkog

(52.1 - lipanj 2017)

će uskoro biti u tisku.

Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/

Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja možete
naći na http://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/vol_52/vol52no1.html

Dražen Adamović