metodika nastave matematike

Broj 35

Poštovani,

broj35. časopisa math.e je u postupku objavljivanja. U ovom broju donosimo:

  1. Vizualni i kratki dokazi-prilog kreativnoj  nastavi matematike (3.dio) autora Ivane Marušić i Darka Veljana
  2. O zlatnom rombu. Autori Bojan Kovačić i Mirela Katić Žlepalo
  3. Wiener-Hopfova faktorizacija, autora Marija Alilovića i Miljenka Huzaka

Želim vam ugodno čitanje.

 

Luka Grubišić