Nova tehnologija prikaza matematičke notacije

Dragi čitatelji,

  

math.e je prešao na novu tehnologiju prikaza matematičke notacije, koja će povećati kvalitetu prikaza, te koju podržavaju svi važniji preglednici. Novi prikaz baziran je na MathJax JavaScript biblioteci, koja je sponzorirana kako od velikih matematičkih udruženja kao što su AMS i SIAM, tako i od izdavačkih kuća kao što su Elsevier. I najvažnija matematička baza MathSciNet koristi MathJax za prikaz matematičke notacije.

Share this