parametarsko modeliranje

Broj 33

Poštovani čitatelji,

 

predstavljamo vam 33 broj časopisa math.e. U ovom broju donosimo članke

  1. Primjene Fourierove analize na konačnim komutativnim grupama, autora V. Kovača i Lj. Palle
  2. Vizualni i kratki dokazi - prilog kreativnoj nastavi matematike (2.dio), autora D. Veljana i I. Marušić
  3. Osnove primjene programa Rhinoceros 3d i Grasshopper u povezivanju matematike, geometrije i arhitekture, autora Milena Stavrić, Albert Wiltsche i Mirela Katić Žlepalo

U ovom broju prezentiramo pregled rezultata Fourierove analize za proizvoljne grupe. Radi se o poopćenju rezultata o diskretnoj Fourierovoj transformaciji s cikličkih na proizvoljne Abelove grupe. Valja istaknuti da članak donosi veliki broj konkretnih zadataka i primjena kojima se apstraktan teorije upotpunjuje. Posebno se ističu poglavlja koja su fokusirana na primjene u algebri, geometriji i teoriji brojeva sa zadacima koji predstavljaju opće razumljive probleme koji se rješavaju na sustavan način. Također, donosimo i drugi dio slijeda članaka o vizualnim dokazima u matematici. U ovom članku prezentirani su dokazi osnovnih matematičkih nejednakosti, te dokazi probleme diskretne matematike i fraktalne geometrije. Konačno, prezentiramo i članak o primjeni matematike u nastavi stručnih studija te računalnoj podršci projektiranju.

Želim vam ugodno čitanje, L. Grubišić