kvazi slučajni brojevi

Broj 38

Poštovani,

 

u broju 38 časopisa Math.e vam donosimo članke Kvazislučajni brojevi i numerička integracija autora V. Kovača i L. Turčića u kojem autori daju osnove teorije numeričke integracije u visoko dimenzionalnim prostorima. Algoritmi koji se temelje na kvazislučajnim brojevima dobro se skaliraju s porastom dimenzije problema i osnova su za razvoj algoritama za strojno učenje i analizu propagiranja nesigurnosti.

U radu Kako zvuče trigonometrijske funkcije? autora Magdalene Plemenčić i Ivane Slamić daje se prikaz odnosa harmonijske analize i teorije muzike. Konačno u radu Mjera s predznakom: može li rezultat mjerenja biti negativan broj? autora Tamare Marković i Dragane Jankov Maširević daje se osnovni prikaz teorije mjere s predznakom. Članak sadrži više konkretnih primjera koji dobro ilustriraju novouvedene koncepte.

 

Želim vam, u ime uredništva, ugodno čitanje i sve najbolje u 2021.

 

L. Grubišić