Novi članak u math.e

Dragi čitatelji,

objavljen je novi članak u math.e, dio budućeg 15. broja, u kojem autor Goran Malić, student na PMF-Matematičkom Odjelu piše o arbelosu.

Arbelos ili postolarov nož je lik omeđen trima međusobno tangentnim polukružnicama s kolinearnim središtima. Tim su se likom bavili starogrčki matematičari Arhimed i Pappus Aleksandrijski. Arhimed je unutar arbelosa uočio dvije istaknute kružnice jednakog radijusa, koje je spomenuo i u svojoj ”Knjizi Lema”, dok je Pappus zaključio da je arbelos ispunjen tangentnim kružnicama. Njihov je rad, nakon gotovo dvije tisuće godina, obradio i popularizirao Leon Bankoff, uvodenjem nekoliko novih sličnih kružnica.

U članku su opisana osnovna geometrijska svojstva arbelosa i kružnica koje su proučavali Arhimed i Pappus. Pri tom su neke konstrukcije prikazane dinamički, korištenjem Geogebrinih Java appleta.

Članak možete pročitati ovdje.

Share this