Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
04.03.2024 - 17:15 - 19:00
Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 4. ožujka 2024. u 17:15 sati, u predavaonici 201, PMF-MO,
Teo Šestak će održati predavanje
 
Elementarna teorija kategorije skupova
 
Sažetak: Elementarna teorija kategorije skupova, ili ETCS, je formulacija teorije skupova u jeziku teorije kategorija. Ona je ujedno jedan od prvih pokušaja strukturalne teorije skupova i kategoričkih temelja matematike.
Započet ćemo pregledom članka "An elementary theory of the category of sets" iz 1964., čiji je autor F. William Lawvere, i objasniti ideje iza takve formulacije. Nakon toga ćemo se okrenuti formalnoj teoriji ETCS te konačno naglasiti neke bitne razlike između teorija ETCS i ZFC.

 

Share this