Rad HAZU, Matematičke znanosti, broj 20

Novi broj časopisa Rad HAZU, Matematičke znanosti
(Svezak 20, Knjiga 528) je u tisku.
Elektronska verzija je dostupna na web stranici
http://web.math.pmf.unizg.hr/~duje/radhazumz/vol20.html
te na portalu Hrčak
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=13318&lang=hr

Andrej Dujella

glavni urednik časopisa 

Share this