Glasnik matematički - broj 44.2

U tisku je novi broj časopisa Glasnik Matematički (44.2 - prosinac 2009).

Elektronska verzija je već dostupna na Glasnikovoj web stranici

http://web.math.hr/glasnik/

Sadržaj novog broja, te abstrakte i reference članaka iz novog broja možete naći na

http://web.math.hr/glasnik/vol_44/vol44no2.html

Pristup punim tekstovima je moguć s institucija koje imaju pretplatu ili razmjenu.

 

Glasnik je nedavno ušao na "Reference List Journals" MathSciNeta:

http://www.ams.org/mathscinet/mrcit/journal_list.html

počevši od broja 44.1:

http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=275278

Share this