Seminar za kombinatornu i diskretnu matematiku

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
11.05.2023 - 15:00 - 17:00

U četvrtak 11. svibnja 2023. u predavaonici 104 Matematičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu, Bijenička 30, u 15 sati

u okviru Seminara za kombinatornu i diskretnu matematiku održat će se predavanje:

 

Tin Adlešić: "Eksponencijalne sume i tropska geometrija"

 

Sažetak: Poznato je da polje kompleksnih brojeva ima svojstvo minimalnosti; svaki definabilni podskup  je konačan ili je njegov komplement konačan. Međutim, kada u teoriju uvedemo operaciju eksponenciranja, svojstvo minimalnosti prestaje vrijediti. Postavlja se pitanje ima li nova struktura slično, ali slabije svojstvo, poput kvaziminimalnosti; svaki definabilni podskup je prebrojiv ili je njegov komplement prebrojiv. Upravo tu hipotezu prvi je postulirao Zilber, a ubrzo je dokazano da Zilberova hipoteza slijedi iz tzv. svojstva eksponencijalno-algebarske zatvorenosti.

U ovom seminaru skicirat ćemo dokaz eksponencijalno-algebarske zatvorenosti za skupove posebnog oblika te ćemo također uvesti određene pojmove iz tropske geometrije, koji su nužni za navedeni dokaz.

 

Pozivaju se članovi Seminara i svi ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.

 

Tajnik seminara,

Goran Igaly

Share this