Seminar za teoriju vjerojatnosti

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
24.03.2023 - 10:00 - 12:00

U okviru Seminarza teoriju vjerojatnosti, u petak, 24.3.2023., u 10:00 sati u predavaonici A201 (PMF - Matematički odsjek) održat će se javna obrana teme doktorske disertacije Andreje Vlahek Štrok (FKITpod nazivom:

 

"Asimptotsko ponašanje aproksimativnog procjenitelja maksimalne vjerodostojnosti parametara pomaka u višedimenzionalnim eliptičkim difuzijama".

 

Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju ovom zanimljivome predavanju.

 

Raspored seminara i detaljnije informacije o predavanju možete naći na web.math.pmf.unizg.hr/zzvs

Petra Lazić

 

Share this