Seminar za metodiku nastave matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek (virtualno)
vrijeme: 
24.05.2022 - 12:00 - 14:00
U utorak, 24. svibnja 2022. s početkom u 12 sati 
Jelena Pleština, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu,
održat će javnu obranu teme doktorske disertacije pod naslovom 
"Epistemološka i didaktička analiza pojma polinoma".
Javna obrana održat će se putem linka na zoom-platformi
 

Željka Milin Šipuš i Aleksandra Čižmešija

 

Share this