Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek (virtualno)
vrijeme: 
14.03.2022 - 17:00 - 19:00

Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 14. ožujka 2022. u 17 sati (online), 

Stipe Marić će održati predavanje

 
Logika konzervativnosti i druge podlogike sistema IL (2)

 

Sažetak: Na prošlom seminaru smo definirali sistem IL− i pokazali koliko ukupno ima podlogika sistema IL dobivenih dodavajući sistemu IL− određene aksiome. U nastavku seminara pokazat ćemo (ne)potpunost tih podlogika u odnosu na IL− okvire.
 
Share this