Seminar za optimizaciju i primjene

lokacija: 
Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
vrijeme: 
02.03.2022 - 12:00 - 13:00

 

Na Seminaru za optimizaciju i primjene Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog doktorskog studija matematike, održat će se predavanje:

 

  prof. dr. sc. Ninoslav Truhar, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

  "On the best positions of dampers in mechanical systems"

 

 

Predavanje će se održati u srijedu 2. ožujka 2022. s početkom u 12:00, *Predavaonica 2*.

 

Sažetak predavanja nalazi se na web stranici:

http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/seminar-za-optimizaciju-i-primjene

 

Share this