Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
08.05.2018 - 14:00 - 15:30
U utorak, 8.5.2018. s početkom u 14 sati u predavaonici 110  Alessandro
Michelangeli (SISSA Trieste) održat će predavanje pod naslovom:
 
Non-linear Schrödinger equations with magnetic fields.
 
Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
 
Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju
ovom predavanju.
 
Boris Muha
Share this