Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
07.05.2018 - 17:00 - 18:30
Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 7.
svibnja 2018. u 17 sati u predavaonici 105, PMF-MO, Zvonimir Šikić će
održati predavanje
 
Logički pogled na definicije
 
 
Sažetak: Usporedit ćemo logičko razumijevanje definicija kao
eliminabilnih nekreativnih aksioma s matematičkom praksom. Posebno ćemo
ispitati kada su tzv. rekurzivne definicije u logičkom smislu definicije i
koja je razlika između definiranja strukture i definiranja u strukturi. Na
kraju ćemo se osvrnuti i na heurističnost definicija.
 
Predavanje se može pratiti i na https://meduza.carnet.hr/index
Share this