Seminar za matematičku logiku i osnove matematike i Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
23.04.2018 - 17:00 - 18:30
Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike i Seminaru za
teorijsko računarstvo, u ponedjeljak 23. travnja 2018. u 17 sati, u
predavaonici 105, PMF-MO, Filip Nikšić (Max Planck, Kaiserslautern) će
održati predavanje
Nasumično testiranje distribuiranih sustava
 
Sažetak: Mnoge pogreške u kompleksnim distribuiranim sustavima nastaju
interakcijom malog broja ključnih događaja. U nekim situacijama moguće
je testirati sve interakcije koje uključuju do k događaja, za malu
konstantu k, izvršavajući familiju testova čija je veličina
polinomijalna ili čak logaritamska u odnosu na veličinu sustava.
 
U predavanju predstavljamo dvije instance ovog fenomena. Prvo govorimo
zašto je u distribuiranom sustavu s n čvorova moguće pronaći mnoge
pogreške simuliranjem svega O(log n) nasumično odabranih mrežnih
particija. U drugom dijelu predstavljamo nasumičan algoritam za
pronalaženje pogrešaka uzrokovanih nizanjem malog broja događaja u
specifičnom redoslijedu. Algoritam dolazi s garancijom na vjerojatnost
pronalaska pogreške ukoliko ona postoji.
Predavanje se može pratiti i on-line na sljedećoj adresi:
Share this