Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
19.04.2018 - 12:15 - 13:30
Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje Vas poziva na predavanje
 
Erna Begović Kovač:  Najbliža normalna matrica sa zadanom strukturom
 
koje će se održati 19.4.2018. u 12:15 u predavaonici 104.  Više 
informacija o ovom predavanju možete naći na 
 
 
                               Tina Bosner
Share this