Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
16.04.2018 - 15:00 - 16:30
U sklopu poslijediplomskog Seminara za teorijsko računarstvo u ponedjeljak 16. travnja 2018.
u 15 sati, predavaonica 104 PMF-MO, Goranka Nogo i njezini studenti Nikola Jelić,
Roko Kokan, Edi Muškardin održat će predavanje pod naslovom:
 
"Heurističko traženje optimalne točke sastanka".
 
Sažetak: Promatra se problem optimalne točke sastanka (optimal meeting point).
Za dani povezani, težinski, neusmjereni graf G = (V,E) te za dani podskup S od V,
koji predstavlja skup sudionika čiju optimalnu točku sastanka tražimo, treba pronaći vrh
v ϵ V takav da je maksimalna udaljenost tog vrha v od sudionika minimalna.
Promatrani problem je polinomijalne vremenske složenosti, no zbog realnih primjena
(velikih grafova) potrebno je dodatno smanjenje te vremenske složenosti i rješavanje
problema u realnom vremenu. Problem se rješava pomoću pčelinjeg algoritma
i algoritma maksimalnog puta. Dobiveni rezultati algoritama međusobno se uspoređuju
i zaključuje se koji je algoritam bolji u primjeni.
 
Pozivaju se svi članovi Seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju ovom predavanju.
 
Robert Manger
Share this