Seminar za Algebru

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
10.04.2018 - 14:15 - 16:00
U utorak  10.4. 2018. u okviru Seminara za algebru   i ZCI-a QuantiXLie
 
Dražen Adamović održat će predavanje pod naslovom
 
  Racionalne i logaritamske verteks-algebre: pregled rezultata
 
 
Seminar počinje   u 14:15  u predavaonici 104. Pozivaju se svi
članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju.
 
Dražen Adamović
Share this