Kolokvij Društva matematičara i fizičara Rijeka

lokacija: 
Zgrada Sveučilišnih odjela, Kampus Trsat, Rijeka
vrijeme: 
22.03.2018 - 18:30 - 19:15

Društvo matematičara i fizičara već tradicionalno organizira kolokvije na razne teme iz matematike i fizike, te poziva sve zainteresirane na predavanje koje će se održati u četvrtak, 22. ožujka 2018. godine u 18:30 sati, u zgradi Sveučilišnih odjela na kampusu na Trsatu (Radmile Matejčić 2), u prostoriji O-029 (prizemlje).

Predavanje pod nazivom „LDPC kodovi konstruirani iz $\mu$-geodetskih grafova dobivenih iz blokovnih dizajna“ održat će dr. sc. Marina Šimac, postdoktorantica na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci.

Sažetak predavanja možete pročitati ovdje.

 

Share this