Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
20.03.2018 - 14:00 - 15:30

U utorak, 20.03.2018. s početkom u 14 sati u predavaonici 110
Sebastian Schwarzacher (Bonn University) održat će predavanje pod naslovom:

Compressible Fluids Interacting with a Linear-Elastic Shell

Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
https://sites.google.com/site/seminardjina/

Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju
ovom predavanju.

Molim obratite pažnju na nestandardno vrijeme/mjesto održavanja seminara.

Boris Muha

Share this