Seminar za optimizaciju i primjene

lokacija: 
Odjel za matematiku, OSIJEK
vrijeme: 
13.03.2018 - 11:00 - 12:00

Na Seminaru za optimizaciju i primjene Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog doktorskog studija matematike održat će se predavanje:

  Ana Klobučar
  "Sign metoda za rješavanje Ljapunovljeve jednadžbe"

Predavanje će se održati u izvanrednom terminu: ***utorak 13. ožujka 2018. s početkom u 11:00, Predavaonica 9.****

Sažetak predavanja nalazi se na web stranici:
http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/semina…

  

Share this