Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
16.03.2018 - 12:00 - 13:30

U petak, 16.03.2018. s početkom u 12 sati u predavaonici A201 Guido
De Philippis
(SISSA Trieste) održat će predavanje pod naslovom:

Boundary Regularity for Mass Minimising Currents

Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
https://sites.google.com/site/seminardjina/

Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju
ovom predavanju.

Molim obratite pažnju na nestandardno vrijeme/mjesto održavanja seminara.

Boris Muha

Share this