Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
05.03.2018 - 17:00 - 18:30

Na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike, u ponedjeljak 5.
ožujka 2018. u 17 sati u predavaonici 104, PMF-MO, Zvonimir Šikić će
održati predavanje

Geometrijska algebra

Sažetak: Prikazat ću osnovne ideje geometrijske algebre (u 2 i 3
dimenzije), njene veze s kompleksnim brojevima, kvaternionima i spinorima i
jednu fizikalnu primjenu.

Share this