Seminar za diferencijalne jednadžbe i numeričku analizu

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
05.03.2018 - 12:00 - 13:30

U ponedjeljak, 5.3.2018. s početkom u 12 sati u predavaonici 201 Marija
Prša
(Grafički fakultet) održat će predavanje pod naslovom:

Matematička analiza problema provodenja topline u cijevi promjenjive
 duljine.

Detaljnije informacije o seminarima možete naći na:
https://sites.google.com/site/seminardjina/

Pozivaju se svi članovi seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju
ovom predavanju.

Boris Muha

Share this