Stručna sekcija HMD-a

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
02.03.2018 - 17:00 - 18:30

Stručna sekcija HMD-a nastavlja s organiziranjem stručno-metodičkih predavanja za svoje članove i sve zainteresirane nastavnike.

Prvo predavanje u 2018. godini održat će se u petak, 2.3.2018.u 17:00 sati u dvorani 004 Matematičkoga odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, Bijenička 30.

Predavanje pod nazivom

Limes funkcije - o metodičkim pristupima u visokoškolskoj nastavi matematike (2. dio)

održat će prof.dr.sc. Aleksandra Čižmešija, dekanica Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i redovita profesorica na Matematičkom odsjeku istoga fakulteta. Predavanje se organizira u suradnji s Katedrom za metodiku nastave matematike i računarstva Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sažetak predavanja i životopis predavačice, prof.dr.sc. Aleksandre Čižmešije, možete pročitati ovdje.

Share this