Seminar za teoriju reprezentacija ZCI QuantiXLie

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
13.02.2018 - 17:45 - 19:00

U utorak, 13. 2., u okviru seminara az teoriju reprezentacija i ZCI QuantiXLie
održat će se predavanje

Josip Grgurić: Unitarne reprezentacije s netrivijalnom Diracovom kohomologijom:
konačnost u realnom slučaju

Početak seminara je u 17:45 u 002.

Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani.

Karmen Grizelj

Share this