Seminar za algebru

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
20.02.2018 - 14:00 - 15:30

U utorak 20.2. 2018. u okviru Seminara za algebru

Dino Peran, Sveučilište u Splitu

održat će predavanje pod naslovom

"Kategorizacija bozon-fermionske korespondencije"

Seminar počinje u 14:00 u predavaonici 104. Pozivaju se svi
članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju.

Dražen Adamović

Share this