Seminar za numeričku matematiku i znanstveno računanje

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
15.02.2018 - 12:15 - 13:30

Seminar za numeričku matematiku i znan. računanje Vas poziva na predavanje

Domagoj Elek, "Implicitni algoritam Choleskog za računanje singularnih
vrijednosti trokutastih matrica"

koje će se održati 15.2.2018. u 12:15 u predavaonici 104.  Više
informacija o ovom predavanju možete naći na
http://degiorgi.math.hr/seminari/predavanje.php?id_pred=95.

Tina Bosner

Share this