Seminar za teorijsko računarstvo

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
12.02.2018 - 15:00 - 16:30

U sklopu poslijediplomskog Seminara za teorijsko računarstvo u ponedjeljak
12. veljače 2018. u 15 sati, predavaonica 104 PMF-MO, Goranka Nogo i njezini
studenti Luka Naglić, Domagoj Ravlić, Ante Sosa održat će predavanje pod
 naslovom:

"Genetski algoritam za rješavanje problema metričkog k-centra".

Sažetak: Promatra se problem metričkog k-centra (Metric k-Center Problem).
Za dani neusmjereni, potpuni, euklidski graf G=(V,E) te za dani prirodni
broj k, treba pronaći k-člani podskup S skupa vrhova V tako da je maksimalna
udaljenost vrhova iz V\S do najbližeg vrha iz S minimalna. Riječ je o
NP-teškom problemu. Problem se rješava genetskim algoritmom čija je početna
populacija inicijalizirana algoritmom simuliranog kaljenja. Rezultati se
uspoređuju s rezultatima dobivenim trenutno najpoznatijim nepolinomijalnim
algoritmima za rješavanje problema k-centra na 40 standardnih grafova iz
 "OR-Library".

Pozivaju se svi članovi Seminara kao i ostali zainteresirani da prisustvuju
ovom predavanju.

Robert Manger.

Share this