Seminar za optimizaciju i primjene

lokacija: 
Odjel za matematiku, OSIJEK
vrijeme: 
31.01.2018 - 12:00 - 13:00

Na Seminaru za optimizaciju i primjene Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog doktorskog studija matematike održat će se predavanje:

  prof. dr. sc. Mirta Benšić, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku "Procjena distribucijskih parametara generaliziranom metodom najmanjih
kvadrata i standardizacija empirijske distribucije"

Predavanje će se održati u srijedu 31. siječnja 2018. s početkom u 12:00, Predavaonica 2.

Sažetak predavanja nalazi se na web stranici:
http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/semina…

  

Share this