Seminar za topologiju

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
29.01.2018 - 11:00 - 12:30

U okviru Seminara za topologiju u ponedjeljak 29.1. u 11 sati u
predavaonici 104 Zoran Škoda će održati predavanje pod naslovom

Usporedba dva pristupa orbistrukostima.

Sažetak:

Tradicionalni pristup orbistrukostima je preko orbistrukosnih karata po
uzoru na definiciju mnogostrukosti. U algebarskoj geometriji analogoni
orbistrukosti tretirani su kao primjer stogova, dakle preko grupoida.
Moerdijk je dokazao da i u diferencijalnoj geometriji orbistrukosti možemo
prezentirati posebnim tipom folijacijskog grupoida. Cilj predavanja je
uvesti oba pristupa i na intuitivnom nivou objasniti njihovu
ekvivalenciju.
Sažetak se može naći i na stranici topološkog seminara: https://web.math.hr/
nastava/topsem
.

Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju
 predavanju.

Zvonko Iljazović

Share this