Seminar za topologiju

lokacija: 
PMF Matematički odsjek
vrijeme: 
15.01.2018 - 11:00 - 12:30

U okviru Seminara za topologiju u ponedjeljak 15.1. u 11 sati u
predavaonici 104 Martina Stojić će održati predavanje pod naslovom

Kategorija indproVect, dio VI.

Sažetak:

Ovo predavanje je nastavak prošlogodisnjeg zadnjeg predavanja o kategoriji
indproVect. Dokazivat ćemo teoreme najavljene prošli put: rezultate o
dualnosti u kategoriji indproVect, te rezultate s upotpunjenjima, formalnim
sumama (pro-konačnim sumama) i formalnim bazama (topološkim bazama) u
kategoriji proVect. Diskutirat ćemo mogućnost analognih rezultata u
kategoriji ind-pro-konačno-dimenzionalnih vektorskih prostora. Sažetak i
materijali mogu se naći na stranici topološkog seminara.

Pozivaju se članovi seminara i svi zainteresirani da prisustvuju predavanju.

Zvonko Iljazović

Share this